Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 73 ):(

ade ANTWOORD.

Het koftlyk graan, dat Boekweit heet. Waar van men lekkre koeken eat, Is, naar men óns bericht, hier reeds in 'tland gekomen. Door eenen Braayen Edelman, Hy droeg den naam van Jonker JAN VAN GHISTELE, zoo'kheb vernomen. Men leeft te ZUIDDORP in de kerk s' Mans Naam op een' gebeelde zerk. 'K heb aan de Vraag dus half voldaan: Maar wilt gy verder nu verftaan, Van waar dit graan den naam van Boekweit heeft verkregen, Ook hier in fta ik niet verlegen ; De Jonker had tog, naar men zegt, Een aantal korreltjes zorvuldig weg gelegt In zeker Boêksken , dat hy by zich plagt te dragen, En gaf, wanneef( hy in de teeling mogteflaagen, Zoo als 'tmy voorkomt, regt van pas Den naam van Boekweit aan dit nuttig veldgewas.

H. W. A. M. B.

e*. Vraag.

Sluiten