Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADVYZER.

Bladzyde

Acn zyne Excellentie VAN DE PËRRÈ, de Staats Vergadering van Zeeland, ais Reprefenteerehde Eerfte Edele, voor de eerfle maal bywoonendë. ----- j

Aan Zyne Hoog Edelheid VAN DE PERRE, by de

toezending van myn rym op de Leerredenen van Prof r

J: WILLEMS EN over I Kon ; tb. ----- <s

Antwoord van Zyne Excellentie. ------ ^

Myn Wederantwoord. ^ Op de herftelling van Zyne Hoog Edelheid uit eene langduurige Krankheid. 3 Brief van zyn Excellentie. IO Rouwklagt over den dood van Zyne Hoog Edelheid. i% Afscheids Wenfch aan den WelEdel Geboren Vryheer

van , en aan de gemeente te Weft-Cappelle. - - ij

Grafschrift op 'tOverlyden van den WelEdelen, Groot Achtbaaren Heer CL AÜDE de CHÜY, Oud Bnrgem: te Vlisflngen. ------- i<$

Op de Verjaaring van den Hoog Eerwaarden Heer

J: WILLEMSEN, - - 17

.Op de twee Leerredenen van den Hoog Eerwaarden Heer J : WILLEMSEN over I Kon: 19. - - * 18

Op

Sluiten