Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biadzyde

Op den Vyftig-Jaarigen Predikdienft, door zyn HoogEerw: geviertmet a Leeredenen over

IPetr: i: 13 1?. ------ 27

Op de Af beelding van zyn Hoog Eerwaarden. - - 31 Aan Zyne Hoog Edelheid, den Heer en Mr : "WILLEM ARNOLD ALTING, Gouverneur Generaal van Nederlands India. - 3"

Op de Afbeelding van den Wel Edel:, Groot Achtb : Heer ADRIAAN MOENS, Directeur Generaal van Nederlands India. ------- 33

Óp 'tontflag van zyn Wel Edel:, Groot Achtb:, als Directeur Generaal &c. - - - 34

Op de Afbeelding van [den WelEerwaarden Heef H. A. BRUINING. ----- 3Ö

Op 't Afsterven van myne Eerfle Huisvrouw

P . S. STEENAART. 37

Op den dood van myne Tweede Huisvrouw j. M. VAN STEVENINCK. - - 39

Op de Verjaaring van Myne Schoonmoeder A: 2' TURNER, wede. BAERT. - 41

Lof der Vriendfchap, by de Verjaaring van myn Vriend P.F.E. * - - - - - 44

Va.t3

Sluiten