Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3)

De Moor durft niet te voorfchijn treêu, Verfaegd door zoo veel fiere helden:

Mijn boezem wordt nogthands beftreên; Met fchroom' beploeg ik Thetis velden:

Gewis, hij, die in 't duister loert,

Wordt nooit zoo ligt aen band gefnoerd 5 Zijn laf beleid baert mij gevaren :

Dit bleek zoo vaek den oorlogsheld', Hoe zeer geducht op Nereus baren: Dit is het, dat mijn ziel met bange zorgen kwelt.

Ik zie mijn Moeder dus vertrapt, Door 't flechtfle fchuim van alle volken !

o Twist, ter kwader uur' ontfnapt, Uit 's afgronds eeuwig duistre kolken!

Gij waert altoos mijn vijandin:

Zoo lang ik de edlc Vreé bemin, Zultge ook mijn tegenftreeffter blijven:

Gij fpoort dien fnooden Afrikaen, Op dat hij uw gezag zou Hij ven, Tot mijnen val, helaes! met fcherpe prikkien aer<» A s

Sluiten