Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs)

y

„ Hij zond den krijgsheld (*), die weleer, ,, In 't hejr en op de vloot der Rusfen,

„ In 't bloed der Turken, keer op keer, ,, Zijn oorlogs ijvervuur mogt blusfcheri:

,, Den held, veriideld, door zijn' moed,

,, En door Grndevus opgevoed, „ Als afgezant nner 't rijk der Moren,

,, Gin met den Vorst in Nieuw Salé „ Dien fchadcüjkeii twist te fmoren,. Tot een gewenscht herrtel der fnood gefchonden Vreê.

„ Wanneer de hooggekuifde abeel, „ Door wind en donder, wordt getroffen,

,, Dan ziet men zijn verheven deel, „ Eensklaps ter a,erde nederplofFen;

„ Zoo werd de moed des Moors geveld,

,, Op 't fier gezigt van dezen held: „ Ilij (kekte flraks de wreede banden

„ Van 't volk, dat in zijn magt verviel,

„ Schonk vrede aen Batoos vrije landen;

En vriendfehap vond weêr plaets in zijne wufte ziel',

(*) De Kapitein J. H. van Kinsbergen.

A 3

Sluiten