Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10)

Juich, Neerland! om uw heilrijk lot: Verhef uw ftem en ftcl de fnaren :

Wil nu ter eere van uw' God, Dees' dag geen lofgezangen fparen.

Roem dus mijn helden heinde en veer;

Bekroon hen met onfterflijke eer'; Beftrooi hunn' weg met rozenbladen;

Ilael hen met juichgezangen in; Wil hen met glorie overladen: Dit eisfchen zij met regt, van uwe heldenminn'.

o Schepper van het groot heelal ! Fontein van goedertierenheden,

Wiens lof ik fteeds verbreiden zal, Die nooit vergee'fsch wordt aengebeden!

Wi! mij, in 't kooprijk Nederland,

Bededen met uw' onderfland'; Dan mag ik mijnen zetel bouwen

Op dien onwankelbaren grond. Zoo fchenke uw gunst mij 't vast vertrouwen. Dat mijn gezag beklijft op 't ganfehe weercldrond.

Sluiten