Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CA JUS MUTIUS SCEVOLA PORSENNA.

Denk niet, Porfenna! dat mijn oog dees traen ontfchiet, Uit vrees van door uw' beul, op uw bevel, te fterven;

'Neen, zulk een lade vrees huist in een' Romer niet; -Hij kan zijn goed, zijn bloed - maer nooit zijn fierheid derven,

't Is edle fpijt, die mij dees zilten traen ontperst; Omdat mijn dolk mijn doel zoo trouwloos heeft verraden:

Ja, 'k voel, hoe nog mijn hart van gramfchap trilt en berst, Daer 't lotme in Haven - niet in vorften bloed deed baden.

Mijn opgeheven arm doelde op geens dienaers dood; Geen bloeddorst bragt mij hier, noch deed mij 't fiael bevlekken,

Neen, hiertoe is de ziel van Mutius te groot; Baerde ooit een dac-d mij (mart - dees zou mij fmart verwekken;

Sluiten