Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ) , Maer zoo mijn luit die gunst ontving, Datze een' gevoelig fterveling,

Tot deugd gevormd, een traen deed fchreijen; Dan droeg mijn wensch zijn lauwerkroon — En — Fanny! — o! wat heerlijk loon!

'k Zie mij door u dien eerkrans breijen.

Sluiten