Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons hart, dat u waerdeert om kunst en vriendenblijken, Acht flechts haer' pligt voldaen, nu 't u dees blijmaer zendt,

Wilt gij nu onze vreugd met uwe vreugd verrijken, 't Blijft onuitwischbaer in 't erkentlijk hart geprent,

Datwe op een vriendfehap, als uw vriendfehap, kunnen roemen,

Terwijlwe ons nedrig, met de ondoofbaerfte achting, noemen, »7«3.

Sluiten