Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLARISSE,

OF HET

MISTROOSTIGE HUISGEZIN,

TOONEELSPEL. T O E W IJ D I N G

AEN DE LEDEN

DER

TOONEELLIEFHEBBERIJ, Te ROTTERDAM,

ONDER DE SPREUK:

Tael, Po'êzij en Kunstbeleid

Is 't doel van onze werkzaemheid.

o (jij, die door het fchoon der achtbre deugd bekoord, Uw' pligt niet acht voltooid, met in haer' dienst te leven,

Maer ook uw' evenmensch door't leerzaem fchouvvfpel fpoort, Om haer gewijde wet volijvrig aentekleven!

Voeltge ooit uw ziel verrukt, wanneer menschlievendh Jd, Met de aklige onfpoed der onnoozelheid bewogen,

Een' fluijer over kleene en ligte zwakheên fpreidt,

Ja , door gepaste hulp , de tranen af doet droogcn ?

C4

Sluiten