Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(41 )

Dit blij vooruitzigt heef: mijn ganfche ziel verrukt 4 En — Hemel! — ik zou ook in zoo veel wellust deelen!

De letterbloem door mij, in Vrankrijks hof, geplukt, Zou dan, op Neêrlands grond, de beste vruchten telen.

Ja, Vrienden! deze hoop vat post in mijn gemoed; God, die de menfchenmin haer' loon nooit laet ontberen,

Zal de olfergeuren van haer' zuivren outergloed In zegeningen op den offeraer doen keeren.

Dit zij ons doel en 't heil, dat ons te wachten flaet! Wilt gij, op uw Tooneel, mijn pooging onderfchragen,

Zooge op mijn' arbeid flechts één gunftig blikje flaet, Dan ziet gij mijn Klarisfe uw kunstvlijt opgedragen,

i?8%

C 5

Sluiten