Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER

SLUITINGE van het TOONEEL, IN flET ROTTERDAMSCHE

TONEELGEZELSCHAP,

ONDER DE SPREUK:

Tacl, Po'èzij en kunstbeleid

Is 't doel van onze werkzaemheid.

Den i4en en i5en van Bloeimaend, 1789.

UITGESPROKEN DOOK

JUFVROUW HELENA SNOEK.

Tl

-Ue blijde wederkomst der zachte lentedagen

Verwijdert uit ons hart des winters aklig zuur, En opent, thands bevrijd van koude en guure vlagen,

Kunstminnaers! voor uw oog, den Schouwburg der natuur, 't Veld lokt u vriendlijk uit, weêr in zijn paén te treden;

Het ftille landvermaek wordt weêr op nieuw uw deel; Het wintertijdverdrijf mist zijn bekoorlijkheden,

Dus fluitenwe, op deez' dag, voor u dit Kunsttooneel; Dit Kunsttooneel, van waerwe uw aendachtmogten boeijen; Waer dikwerf uwe ziel, zoo teeder, werd geroerd,

Sluiten