Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50 )

'k Vind in uw' dienst mijn grootst, mijn eenigst, welbehagen;

Hoe vrolijk pleit ik voor 's volks vrijheid, wet en regt! Maer fchoon ik u ter eer de cijmbelfnaer moog' drukken,

'Schoon ik met pen en mond het fchoon der vrijheid mael', Schoon beul noch kerker mij die zucht ooit zal ontrukken;

Denk echter niet, datze aen befehouwing zich bepael'. Hoe, 'k zou der Burgren fchat— hun regten — zien verpletten;

Hun zelf door dwangzucht op het eerlijk hart zien treên, En wil een' klaegtoon flaen - of hunne wraekzucht wetten —

Maer zelfme ontrukken aen gevaer en moeilijkheên? Neen, eischt de nood de hulp der fiere burgerfcharen ,

'k Verwerp dan lier en pen - 'k vlieg dan ter feestzael uit, Niets zal mijn hoüandsch hart dan vrees, of fiddring baren,

Zelfs niet de wreedfle dood, zoo hij 't geweld Hechts fluit: Niet minder vergenoegd, als wij de kelken klinken,

En ledig drinken, op uw heil, o Vaderland ! Zult gij uw wapens in mijn vrije hand zien blinken —

Ziet gijme uw' beul - of zelf neerploffen in het zand. Ja, mijn verkleumde vuist moge om de greep verftijven,

Maer nooit wordt mij het zwaerd, dan met die vuist, ontrukt.

Sluiten