Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 )

Terwijl wij in ons hart het heilig vuur ontileken,

Plengt elk van ons verheugd voor haer deez' nektarfchael. Beminnaer van de Kunst en 't Vaderland te gader,

Die haer aenbiddren gul uw hoeve en hart ontfloot, Opvolger van de Groot en Hollands besten Vader!

Hoe wel verdientge een' grond, die uit hun Hamhuis fproot! Onthaelt uw vriendfehap ons op vaderlandfche wijze;

Gun, dat ook de onze u in dees fmaek haer dank betoon', Dat op uw vrijen grond het dwanggedrocht nooit rijze;

Vind hier, en waerge ooit zijt, in vrijheid zelf uw loon. Het heil van 't Vaderland doe u al 't heil verwerven,

Dat ooit het deel was van den waren Patriot; De flaef kruipe in het ftof, om gunften voor zijn erven,

Gij wenscht hen vrij te zien - ontvang dien wensch van God. De vriendfehap en de kunst, uw hals- en keurvriendinnen, S '

De gulle fpreidltcrs van deez' aengenamen disch, Verkwikken uw gemoed - vcrleveuden uw zinnen,

Wen 't hart voor 't algemeen met zorg bezwangerd is. Aenbidlijk Vaderland, de wellust aller braven, Zie néér pp onze ziel, die van erkentnis gloeit,

Sluiten