Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FEESTZANG,

TER VIERING

VAN HET

VADERLANDSCHE FEEST,

OP DEN

LUST HUIZE KRAEIJENBURG, September 1786.

D ichtgezlnde Dischgenooren! Wordt de Feestzael ons ontfloten,

In de loofrijke eikenblaên; Wijden vaderkndfche zonen Weêr den Lande fchelle toonen,

Heffenwe ook een Feestlied aen.

Sluiten