Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(57)

t

Kraeijenburg! in uwe dreven Gloeijen Batoos fiere neven

Van gevoel en dankbaerheid, Voor die vaderlandfche mannen, Die, vermoord door vloektirannen,

't Englenkoor zijn ingeleid.

Zelfs de grond, dien wij thands drukken, Moet geheel ons hart verrukken,

Denkenwe, uit wat Ham hij fproot. Een uit dezen ftam — Bataven! Kan alom uw grootheid ftaven —

Vrijheidzonen ! 't was de Groot.

Schoon die Grootfte der de Groten, En de keur der Staetspiloten,

Beste vader, Barneveld, Met gemartelde de Witten, Voor den troon der Godheid zitten,

Wa?r Capellen hen verzelt.

D 5

Sluiten