Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6o)

Belgen! Vrienden! laet ons reijen En de vrijheid troonwaerds leien,

De Overheid gaet zelve ons voor, Dwangzucht ziet haer' eiseh ontzeggen, 't Hoofsch gezag aen banden leggen, En de Volksitem krijgt gehoor.

Hollands wijze vrije Vaders Gruwen van die Landverraders,

Die, in dollen euvelmoed, Niets voor zich te godloos achten, Om naer 't hooggezag te trachten, Heet op 's Burgers goed en bloed.

Maer die molliters doen mij ijzen! 'k Wil een' zachter toon doen rijzen,

Voor die Vaderlandfche fchaer; Voor die ware Volksbeminnaers, Maek, o God! maek hen verwinnaers

Op den Aertsgeweldenaer!

Sluiten