Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om dien band meer toetehalen,

Smakenwe, aen den vriendendisch, Jaerlijks vreugd in deze zalen; Om dien band meer toetehalen, Toone ons hart ook, dat het waerlijk zuivre vriendfehap vvaerdigis.

Edle Gastheer! fmaek den zegen

Dien de vriendfehap ooit bereidt! Dat ons de uwe lang bejegen! Edle Gastheer! fmaek den zegen, Dat haer band, hier afgebroken, weder heele in de eeuwigheid. 1793.

E

Sluiten