Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7i )

't IInrt, dat zoo veel wellust fmaekt, Een genoegen, zoo volmaekt,

Blinkt in de oogen. Iedre wellustvolle traen, Lachjes, kuschjes wijzen 't aen, Met een nieuw vermogen.

Bruigom! treft u dit tafreel, Al dit heil zij dan uw deel,

Zult gij fmaken; En, indien 'er nog iets fael' Aen de teekning, die ik mael, Gij moogt die volmaken.

o! Mijn Kaetje mint u teêr, Gij haer even teeder weêr;

Ze is het waerdig. Is 'er ooit de grond gelegd Tot een' zegenvollen echt, 'k Zag 'er u toe vaerdig.

E 4 !

Sluiten