Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «i )

i, Mijn oudfte, mijn geliefde Zoon, „ Moet, hoe gevoelig aen dien hoon, „ De vreugd van ons te volgen derven; „ De handel houdt hem daer gehecht: „ Nu moet hij, als een wees, ver van zijne oudren zwerven; „ Hem is hun hulp ontzegd.

„ Hoe zeer de brave van der Pot, „ Uw Vader, de ongunst van zijn lot, „ Door vriendfchapsblijken , wil verzachten; „ Hij mist nogthands dat huislijk zoet, „ Waernaer wij 't ftil gemoed met zoo veel drift zien trachten j „ Dat bitter leed vergoedt.

,, Gij ziet u door hem aengebeên, „ Min om de lieve aentreklijkheên, „ Het fchoon, u door natuur gefchonken, „ Dan om uw welgeplaetfte ziel, „ Die zijn gevoelig hart in liefde wist te ontvonken, „ Daer zij hem 't meest geviel, F

Sluiten