Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

ONWAERDEERLIJKSTE HEIL.

Welk fchitterend geluk het fterflijk oog verblind', Een is 'er, fchaersch bekend, maer nooit genoeg te roemen: Gij kunt, o Mensch! u zelf volmaekt gelukkig noemen,

Zoo u elk booswigt haet — elk eerlijk hart bemint.

Sluiten