Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e e n e

UITMUNTENDE DICHTERES SE

BETREURD.

D e Dichtkunst had dan, naer- het fcheen, In de algemeene ellend' nog niet genoeg geleên,en meer bijzondre ramp moest hare viugt beperken; De dood, zoo menigmael een bron van bittre fmart, Stoot haer de fpeer in 't hart. In 't hart ? gewis — hij trof van Merken ! Maer is die fchrandre vrouw geweest, De onfehatbre vruchten van haer' vindingrijken geest H a

Sluiten