Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

Maer zwijg, mijn Zangfter! verder niet — Laet af de krijgstrompet te fteken; Uw hooge toon verflaeuwt — uw kragtcn zijn bezweken, Kweel, kweel een treurig minnelied. Poog 't ongevoeligst hart te temmen; Doe ieders oog in tranen zwemmen; En zoo uw zwakke toon, ondanks al 't krijgsgewoel, Het nageflacht nog klinke in de ooren, Dat dan de laetfte neef, door dit geluid te hooren, Een zachte huivring voel'!

Sluiten