Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOO RREDE.

jCn de Eeuw der Cenootfchap'pen, welke wij bileven, heeft de Dichtkunst geen gering deel verkteegen. Zoo immer, geniet zij, thans, vriendelijke ontmoetingen : en geen wonder , daar zij de lust der Engelen is , zoude zij die der Menfchen niet zijn ? De Edele Dicht- en Kunstgenooten, die in verfcheiden Steden van ons Vaderland in Maatschappijen vergaderen , verzamelen den uiigekeurden arbeid der Vernuftelingen ; ja deelen , aan de waare verdienden , de Lauwers der Eere uit. — Hier door ziet men, dat veel: 5 proe-

Sluiten