Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. tl

ken ooi de waare gevoelens van mijn hart uit ; en welke die zijn, kan geen raadfel blijven. Over taal- ofkunstgebreken vraag ik geene verfchooning; ik bleken ronduit, niet

uitgeleerd te zijn. Foor het overige blijkt het, welk

een lust mij meest verwakkcrt in de be'óefeninge der Dicht' kunst : de Godsdienst is mijne hoofdbedoeling , en het kruis

van Christus mijn rcem. Hier van te zingen doet hei

kart deugd. Gevoelen dit mijne leezers mede , en wordt de Hoogfte Goedheid hierdoor verheerlijkt , dan hebbe ik eere 9 en belieft het haate bef lering, om mij de goedkeuring van Menfchen te haten ontvangen , het zal eene toegift zijn. —• Dit ook kar,, middel ijk , den Dicht lust wakker en 'in oefening houden. Aan etnigen mijner bijzonderfle vrienden, Mannen van naam, en achting waardig , heb ik veel ver-

plig-

Sluiten