Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. xm

draagen mijn'' naam ; zij kenmerken mijn gevoelen,

doch konnen hoog noch laag beledigen: hiervan, trouwens, gevoel ik den hoogjlen afkeer, zoo wel als van zoodanige», die, zij moogen zijn wie zij zijn , ons dierbaar Vaderland zoo 'droevig in de laagte nederdrttkten , en het "er nog in poogen te houden , door de edele wapenoefeningen, zoo eigen aan manhaf te vrij geftr eden Nederlanders, tegen te ft aan, en Oude Wetten en Voorregten, aan een Vrij Volk gegceven, kragteloos 'te doen blijven. De ■Godsdienftige Dichtkun t zal der zulken daaden niet voorftaan , maar daartegen die der waare beminnaars van het Vaderland verheffen ; en hier voor fchroom ik niet openlijk uit te .komen.: terwijl ik zal bidden voor de bekeering en betering der Eerfien; zal mijn dankbaars Godsdienst de Laat ft en zegenen , en. over hunne

pco-

Sluiten