Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xir VOORREDE.

poogingen de goedkeuring des Heinels fmeekeri. — Die edele oefening, van betamelijke Christenpligt, vuure de ge» nade, van den Geest van Christus, aan in de harten van Neirlands vrij en onaj bangelijk Volk , bij onzen tegenwóordigeti nood; nood , waar in 't Lands getrouwe Vaders, ó heil' zaam be/luit! terwijl ik dit fchreef, den Steede * en Dorpelingen de wapenen in de handen geeven.—— Dat men nu zinge van de Oorlogen des Heer en, en God opjia, om Neerland te verlos/en! — wij een Zegelied in zijnen naam mogen aan' krfen, en een Altaar /lichten , met dit opfchrift i De Heere is mijn baniere !

Dordrecht , den

jolen van Slachtmaand} 1784. "

Sluiten