Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WINDEN.

z ngfter, zing nu van de Winden!

drijf op wieken van 't geloof! Zijt bij 't inzien van Gods daden,

voor den wind der zonden doof. Dichtvermoogens, eedle trekken

van een bovenmaanfche drift, Schetst en fchildert uw gedachten

op papier, doormijn gefchrift. Blaas, ó Hemelgeest! van boven

uwen invloed, uwe kragt, In mijn' boezem, ftuur mijn veder,

om de werken uwer magt Waar te neemen bij de Winden,

Over 't waereldrond verlprcid., En uw goedheid aantcwijzen,

in uw groot en wijs beleid.

A Hoe

Sluiten