Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D È ff I N D È ft. 7

'k Zie gij doet het water danfen,

waar het kronkknd beekje ftroomt, Of in breede landrivieren,

't zij bij de ebbe of bij den -vloed}, All' de golven gladgcfixeeken,

als uw adem zwijgen moet. Wondre Wind! die, na de ftilte,

door het luchtruim heenenrijdt , Alsge weêr, met bolle kaaken,

in een' heeten zomertijd. Water, vuur en zwaveldampen,

opgetrokken van den grond j En gepakt tot dikke wolken,

met den adem van uw' mond Naa-r een ander oord doet drijven,

over zee en over land, Waar zij heen gewezen worden ,

door den vinger van Gods hand3 En zich wonderlijk verdeelen

in het zoet en vruchtbaar nat£ •"t Welk, met frisfche regenvlagen,

op liet dorftige aardrijk ipat,

A 4 Bit-

Sluiten