Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 DE WINDEN.

't Zij mijn zangrig kunstvermoogen

in de vlotte dichthulk vaart, En, met fpeelende gedachten,

wordt gevoerd om 't rond der aard'. Zweeft dan, dichtbefpiegelingeu,

naar een ander waereldöord, Op de vlcuglen van de Winden,

die, naar Gods beveelend woord, Duurzaam gaan en wederkeeren,

waar die hooge Majefteit Hen, langs onbefchrijfbre wegen,

op het vlak der zee geleidt. Zeeman, die de pekclplasfen,

naar kompas en kaart, bebouwt. En zich, op 't gelei der ftarren,

ln een ranke kiel vertrouwt, Vaart de brecde waatren over,

op het blaazen van den Wind, Zelfs waar hij de traage beeren

En den loggen walvisch vindt; En hij fpoedt, na 't ftout verrasfen

van die dieren, overzee.

Met

Sluiten