Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WOLKEN.

M ogt voorheen mijn denkvermoogen

Gods verwonderlijke daen j Bij de werking van de Winden ,

vol van eerbied, gadeflaan; Mogt ik, bij het locijende onweer,

in een fchrikverwekkend uur. Op het hooren van de dondren,

't zien van fchittrend blikfemvuur 3 Diep vernederd en getroffen,

door des Heeren oppermagt, Staaren , met geloovigc oogen ,

op de wondren zijner kragt; Nu zal ik, in mijn gedichten ,

door de drift der kunst geleid. Bij 't befchouwen van de Wolken, , teekens van Gods majefteit,

B 4 Spee-

Sluiten