Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWOLKEN.

Ik zal van de Wolken zingen,

en mijn godgeheiligd oog, Door de lucht der bijbelwaarheid,

wenden naar den hemelboog. Staarenwe op de Wolkenwagens,

blijken van Gods majefteit, Die, op vleugels van de winden,

haare magt en heerlijkheid Aan de nietige aardbewoonders,

voor hun fterflijk oog, vertoont; Welk eene eerbied moet ons treffen!

Hij, die 't eeuwig licht bewoont, Wilde voortijds meenigmaalen ,

ter vertroosting van zijn volk,

Op het aardrijk, zijne voetbank,

nederdaalcn in een Wolk. Wolken , als ik u befchouwe ,

bukt mijn ziel voor 's hemels Heer, Uw' Formeerder, uw' Gebieder,

met den diepften ootmoed neer. Nu, gedenkt zij aan die uuren,

toen Gods Isrel, voet voor voet, Veilig treèn mogt langs de golven

van ckn opgefcheurden vloed,

Waar

Sluiten