Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WOLKEN.

Voer mij niet aan Horebs zijde,

maar aan die van Golgotha , Waar uw heilig regt betaald is,

en de beeken der genté Uit des Heilands wonden vloeijen

op mijn ziel , die u bemint, Waar zij, uit die levensftroomen,

voor haar heildorst, laafhis vind;. Laat uit Wolken der getuigen

van uw nimmerfeilend woord, 't Welk mijn hart heeft ingenoomen,

mij geduuriglijk bekoort, Uwen milden regen druipen

op den grond van mijn gemoed, Dat het, door uw' Geest in werking,

finaak' de kragt van Christus bloed. Door die kragt zal ik de Wolken,

aan den ruimen hemelboog, Tot zijn' roem en eer, befchouwen

met een heilbefpieglend oog. Wolken, o wat wondre teekens!

teekens van de gunst van Hem, Die zijn goedheid en genade

toonde in 't oud Jeruzalem !

Den-

Sluiten