Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g» DE WOLKEN.

Van het licht, door uwe fcheuren,

helderfchijnt voor 'tligchaams oog, En, door 't breeken van haar ftraalen ,

den gekleurde regenboog Vormt op uwe luchtgordijnen.

Welk een wonder (baalt hier in! 't Groot heelal ziet hier de blijken

van Gods gunst en menfchenmin! Looft Hem , hemel, aarde en wolken !

loof, mijn ziel! der hecren Heer4 Die, ten kenmerk van zijn trouwe ,

ter verbreiding' zijner eer', Met de vingren van zijne Almagt,

op de bruine Wolken fchrijft. Dat de waereld voor verderving

van den vloed beveiligd blijft. Wolken, famenftel der dampen,

die zoo ftipt uw gangen richt Naer 't bevel der hoogfte Wijsheid ,

kon ik, in ecnvouwig dicht. Al uw nuttigheèn verhaalen ,

zingen van uw tal en maat! Maar mijn teeder kunstvermoogen

vindt zich hiertoe buiten ftaat.

Wie

Sluiten