Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï) E WOLKEN. sa

Wie zal uwe famenmenging,

waarin tegenftrijdigheên , Vuur en water, zijn verecnigd ,

door 't beperkt verftand ontleen? Wie zal ons uw warmte en koude,

in den mcestverfcheiden trap, Uw verdikking, uw verdunning,

die verborgen wetenfchap, In zijn juiste grens befchrijven ?

Wie, urat gij al mededeelt Aan de dieren en gewasfen V

Wie toch, hoe uw invloed fpeelt In de zee, gelijk op 't aardrijk?

Wie, hoe uit uw wonderkleên Regen, hagel, meeuw of ijfcl

tot ons daalen hier beneên? Wie, wie zal uwe ordeningen

ons doen weeten ?'tkloekst verftand Dwaalt door al de kronkelwegen,

en bewondert hier Gods hand, Wolken, o wat teekeningen

van Gods tegenwoordigheid! Wolken, fchoone beeldtenisfen

van zijn hooge Majefteit \

C Die

Sluiten