Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30" 1) E WOLKEN.

Waarge op Thabor U meè dektet ,

toen uw glans, uw Majefteit, Ia 't gezelichap van Elias

eli van Mozes , wierd gezien , Doch in veel vcrbijsteringeii ,

door een drietal vroomc lién ; Toen de ftem va» uwen Vader ,

uit de Wolken, heeft verklaart!. Dat gij 't voorwerp van zijn liefde ,

van zijn welbehagen waart; En die ftem, o wondre Goedheid!

wordt van mij nog, door uw woord, Uit de Wolken der getuigen ,

die Gij tot ons zendt, gehoord, o Wat zijn wij hier gelukkig

in dit rijkgezegend land! Op dit kleene deel van 't aardrijk

vloeit de regen van Gods hand, Uit de Wolken van den hemel,

en ontbreekt noch in natuur, Noch bedeeling van genade :

't water is hier op den duur; En al is 'er fchiaalte of droogte,

bij een' heeten zomertijd,

Wij,

Sluiten