Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 DE TV O L K E N.

Strekken , uit het zwerk der Wolken ,

mij ter leering uur op uur. Nedrige eerbied kan mij treffen,

als ik opzie naar om hoog; Want dan denk ik aan die Honden,

toen de Heiland, voor het oog Zijner Jongrcn, van deeze aarde

naar den hemel hcenevoer, En de Wolken, daar zij 't zagen,

toen ze opmerkend, van den vloer Des Olijf bergs, op waards ftaarden,

Hem verborgen, tot Hij weer, Na de boodfehap van zijne Englcn,

als de almagtige Opperheer, Op de Wolken zal verfehijnen ,

en, als Gods geliefde Zoon, Voor zijn hooggerigt zal daagen

al de leevenden en doón. 6 Verheven Vergezichten.'

nu, nu drijft mijn ziel van de aard', poor de fpeeling der gedachten,

op de Wolken hemelwaard! Wolkenwagens van mijn Koning,

Gij, verbreiders van zijn' lof,

Sluiten