Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN NABIJHEID. 43

Ben ik in mijn binnenkamer, Als ik voor U nederkniel',

Niets is mij daar aangenamer Dan een neergebogen ziel,

En dat Gij me, o Heer der heeren! Door den invloed van uw' Geest,

Uwe rijksgeboón wilt keren , Dan, dan juiche ik onbevreesd: God is mij nabij geweest!

]Moet mijn ziel om doemfchuld fchreljen,

Wen zij zich ellendig ziet, Dan wilt gij mij nogtans kien ,

Daar uw hand mij hulpe biedt; Want gij ftelt den hemel open ,

Om liet lijden van uw' Zoon: Gij, Gij trekt me, en doet mij loopcn;

Ja, gij leert me , om bij uw' troon

Steeds te pleiten om zijn' loom

Zitte

Sluiten