Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GRAF.

Stil verblijf van menschtijk ftof, Somber Graf! ik fpeel uw' lof; 'k Zal, in mijn befpiegelingen, Bij de dooden, van. u zingen! Schoon hier zwarte donkerheid Vrees, en fchrik en angst verfpreid'j Schoon hier vuile dampen rijzen > Onbezielde lijken wijzen Wat ik, in hun lotgeval, Na dit leven, worden zal. Peeze plaats is toclrbeveiligd , Ja, door Jezus zelf geheiligd, In zijn ondermaansch verblijf Toen zijn afgeftorvcn lijf, Na 't volbrengen van zijn lijden g. En 't voldingen van zijn ftrijdeu. Vol van eere , nederzonk In de duistre graffpelonk. Hier heeft Hij de hel gebonden, En den prikkel van de zonden Zegepraalend ftomp getreen, Ja den Dood zelfe doodgeftrêen,

Sluiten