Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i II E T G R A F.

Stervend heeft den dood vertreden. Overwonnen voor zijn leden, Daar zijn uitgang uit het graf Allen die verzeekring gaf: „ Hoe Hij voor hun ftof zou. zorgen, „ Dat het weêr, tenjongften morgen, „ Door zijn wonderdoende kragt, „ In het leven word' gebragt. ——

Zalige vooruitgezigten! Die de vrees des doods doen zwichten , Als men hier in Jezus leeft, Voor Hem alles overheeft! Zulk een ziel ziet in verwachting. Door geloovige betrachting, Lijdzaam uit naar beter ftaat, Als zij 't leven hier verlaat. Maar mij dunkt, ik hoor hier prcèkcn j Kunnen dan de dooden fprecken? Neen, elk graf getuigt 'er van : Merk het zelf; hier rust een man, Die , aan 's Heiiands dienst verbonden , 't Woord des levens inogt verkonden. En den weg der zaligheid, Door zijn mond, heeft uitgeleid.

o! Wat

Sluiten