Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET G R A F. €j

bat zijn gunst liet, bij 't verfchciden.

Door het dal des doods, zal leiden

Bij het Hemelhorgezin,

Blakende van Goëls min.

o Wat zalige betrachting!

Graf, wat geeft gij heilverwachting!

Gij, als men u wel beziet,

Zijt gewis zoo vreeslijk niet.

Ieder kiest u toch ter wooning,

Bedelaar zoo wel als koning :

Elk,'die u ontbceren moet,

Acht dit als een' jammerfpocd.

Gij kunt mijn verbeelding trekken,

En tot peinzende aandacht wekken j

Want ik weet dat ook mijn lijf,

Na een weinig tijdsverblijf.

Als ik 't leven zal verliezen,

U ter fchuilplaats moet verkiezen.

Somber graf, verachte wijk,

En der dooden koningkrijk,

Speel toch veel in mijn gedachten,

Leer mij 't uur des doods betrachten^

Leer mijne oogen op u zien^

Dan zal ik de zonden vliem

E Öèii1

Sluiten