Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOZES ZEGELIED. 73

Zij fmelten voor uw aangezigt, Als ge onze treden tot hen richt:

Dan zal, 0 Heer! der legerfchaaren!

Uw macht zig aan hen openbaaren, Totdat dit volk, uw volk! hun land Verwonnen heelt aan allen kant:

Dan zullen wij die gunst verwerven,

Dat we al hun 1'tcrke fteden, erven.

Gij zult, door uw geduchte kragt,

Ons leiden waar men ons niet wacht, Waar wij in welvaart wooncn zullen , En ge uw beloften zult vervullen :

Dat laad hebt gij voor ons bereid;

Daar zal uw goedertierenheid Ons ftillen vrede en voorfpped fchenken; Daar zal geen aartstiran ons krenken.

De Heer is God, die eeuwig leeft!

Wiens magt geen perk of eindpaal heeft! De Schelfzee moest haar bed verhaten, Waar Faroos ruiters en foldaaten

tn wagens, met verwoed geweld,

Intoogen ; doch zij zijn geveld, Door 't wederkeeren van de ftroomen; "Maar Isrcl is 'er door gekomen!

E s DE

Sluiten