Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BESTE VROUW. 77

Zij zelve roert de handen links,

En heeft, door 'sHemels zegen, Veel goeds, veel <relds, en veel geluks,

Ja huis en erf verkreegen. Zij zendt de toegereede ftof, Gelijk de nijvre handclaaren, In fchepen, langs het vlak der baarcn . Naar vreemden af: 't is. tot haar' lof, Dat zij het uidandsch graan weet in heur fchutir te gaarcn.

Wanneer de luiaart geeuwt en gaapt,

Gedekt door loorae wieken , Zig wendt en keert en ronkt en flaapt,

En fchroomt het uchtendkrieken, Wekt zij heur volk: naauw rijst de zon De dagpoort uit, en verft de kimmen; Naauw wijken nevelen en fchimraen, Of zij doet tot de algoede Bron Des heils het ftil gebed ten hoogen hemel klimmen.

Dan

Sluiten