Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BESTE VROUW. t

Als zij heur vrcöme mond ontfluit'.

Dam- vloeien oliebceken Van gadelooze reednen tik;

Men hoort haar wijsheid fpreeken : Zij weet; hoe 't pad ten hemel leidt, En leert heur dienstvolk deugdzaam leevén , Om , door de wakkerheid gedreevcn , Te dienen fnet befcheidenheid,' Hufifi" Heer getrouw te zijn', en Code de eer te geeveri.

Haar eigen Kroost verbreidt heur' lof.

Met blijde vreugdeklanken: Haar Echtgenoot vindt ruime ftof.

Om 's hemels Heer te danken , En haar te prijzen om heur deugd; Des roemt hij al de wijsheidblijken , Waarmeö heur geest of konst moog' prijken'j En zegt: de fchoonfte maagdejeugd Moet voor uw konst en geest en cedle godvrücht wijken.

F De

Sluiten