Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 PETR. UIT DE GEVANGENIS VERLOST.

Laat daartoe uwen Geest mijn leer, uw leer , verzeilen ;

Ik heb voor uwen dienst zelfs 't dierbaar leven .veil; Al kostte 't mij het kruis, dit zou mijn' geest niet kwellen:

Ach! fterk mij flcchts, opdat de moed niet weder feil! \ Ga bij Maria nu de brocderfchaar ontmoeten ,

En zeg haar, hoege mij verlost hebt deezen nacht : Voorts fcheide ik van haar af, met zcegnende affcheidsgroeten;'

Zoo zoekc mij vergeefsch de reeds ontwaakte wacht.

di;

Sluiten