Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

STERVENDE KINDJE

AAN ZIJNE

GELOOVIGE OÜ.PE3R.S.

Schrei niet, mijn waerdig Oudrenpaar! pf fchoon mijn leven loopt gevaar, Ik voel mijn jeugdig zieltje gloeien Van hemelmin, 't laat zich niet boefê» Aan 'tlijfje, dat? reeds afgeftreên Poor ziekte en pijn , haast fterft daarheen , Uw Godsvrucht heeft, door nedrig fmeeken, Voor mij tot God wel willen fpreeken ; Uw liefde, op Jezus min gegrond , Bad voor mijn heil op zijn verbond Hoe koomt dit U, en mij te ftade. In 't fterfuur! ja ! door Gods genade.»

G 3 Vs«

Sluiten