Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?oa HET STERVEND KINDJE &c.

Van al de vuile zondenfmet

In 't bloed mijns Middelaars genet ,

En bij den Doop mij reeds vcrzcgeldj,

Is alles voor mijn heil geregeld.

Ei! fchrei dan niet, ik fterf' gerust,

Mijn zieltje is van heur lot bewus,t.

p Zaligheid! ik wacht u nader:

Haast ben ik bij mijn' Hemelvader,

Ik ben dit aardfche leven moe,

Ik fterf'....! mijn Ouders lief . ...! maar hoe,

Wat zie ik .. .. ? 'k zie den blijden hemel

'k Hoor zingen ....! ei! wat lief gewemel ....!

Daar daalen Englcn naar beneén ... .!

Zij rijzen weêr ... .! 'k vaar met hun heên ,

Om ecuwig, met die blijde reiën,

Mijns Hcilands glorie te verbreien ... .!

Vaar wel! mijn deugdzaam Oudrenpaar !

Vaar eeuwig wel .... ! ik wacht U daar ....!

PI

Sluiten