Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GELOOFS - AlTYKELENi

'k Geloof in God, den Vader, door wiens magt

Het grootfeh heelal, in heerlijke orden •> Uit niet te voorfchijn werd gebragt

Toen Hij 't,op zijn bevel, deed worden: Hoe blijkt mij zijn voorzienigheid , Die zich in al zijn werk verfpreidt 2

Die God wil mij ten Vader weczen: Dat zweert hij in het Heilverbond ,

Verbond, dat mij ftelt buiten vreezen, Daar 't in zijn' Zoon is vast gegrond.

r?S

'k Geloof ook in dien Zoon, dien Voedfterliug

Des Vaders, mijnen lieven Heerc, Wiens goedheid ik met blijdfehap zing ,

En dien ik, als den Vader, ecre, Waar't Christendom zijn'roem op draagt: Hij, uit Maria, moedermaagd ,

Gebooren, van den Geest ontvangen, Is , na helseh lijden en verdriet,

Aan eencn kruispaal opgehangen: Schrei, fchrei geloofsoog, nu ge 't zief.

G 4 Mijd

Sluiten