Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M IJ NÉ ELLENDE. iop

Zijn liefde, die u gade floeg,

En door langmoedigheid verdroeg,

Ja, zeegncnde, u heeft willen fpaaren,

Shts uwe jeugd, zoo veele jaar*n.

Wat hebt ge, o ziel! dien goeden God

Vergolden, voor 't gelukkig lot,

Bat Hij u heeft op aard doen proeven 7

Niets deed ge, dan zijn trouw bedroeven ,

Terwijl ge zijn volmaakte We?,

Die u ten regel is gezet,

Verlaatfter van de beste zeden ,

Met trotfehc Voeten hebt vertreden. —:

Helaas! wat fmertelijk gemis,

Daar Gód uw Bondgod niet meer is;

Waar ge u nu keeren moogt of wenden,

Zijn niet dan rampen en ellenden!

o Diepvervaïïeri jammerftaat!

Wat raad voor u? mijn ziel, wat raad? —a

Mijne

Sluiten