Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJNE DAIKBAAIHEID.

Ach! waren al mijn leden tongen.

En deeze nimmer moO gezongen,

In 't melden van mijn Dankbaarheid,

o Allerhoogfie Majefteit! —

Gij Bron van zegen. Goedheidsader!

Gij liefderijke Hemelvader!

Die, om 't verdienen van uw' Zoon ,

Uw vriendfehap mij hebt aangeboón,

Ja met Hem alle heil gegeven,

Hoe zal ik, Leven van mijn leven!

U danken voor die liefdedaad,

In deczen onvolmaakten ftaat?

'k Zal eeuwig uwen roem vermelden,

En, Jezus lief! uw min vergelden, ,

Door de Offers mijner Dankbaarheid,'

Op uw verdienften neergcleid;

Uw

Sluiten